Προς ενημέρωση όλων των πολιτών, αναρτούμε εδώ την τελευταία επιστολή του Δημάρχου Καισαριανής, Χρήστου Βοσκόπουλου, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κο Μ. Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό, κο Στ. Πέτσα, σχετικά με το τεράστιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Δήμου Καισαριανής με αποτέλεσμα πλήθος δυσχερειών στην εκτέλεση των εργασιών και καθηκόντων σε όλους τους τομείς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Γραφείο Δημάρχου

Βρυούλων 125 & Κλαζομενών Αρ.Πρωτ:

Τ.Κ.: 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

EMAIL : dimos@kessariani.gr

Καισαριανή 11 Ιανουαρίου 2021

Προς : 1. Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Βορίδη Μ.

  1. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πέτσα Στ.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Αξιότιμε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των προηγούμενων επιστολών μου σχετικά με το παραπάνω ζήτημα, είναι ανάγκη να επανέλθω καθώς αν και έχει παρέλθει σχεδόν ένας χρόνος και παρά τις συνεχείς ανακοινώσεις δεν έχει ξεκίνησε ακόμα το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Όπως γνωρίζετε οι Δήμοι όλης της χώρας εδώ και χρόνια βασίζονται στο προσωπικό αυτό προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτό συμβαίνει γιατί το κεντρικό κράτος στην συνέχεια του και διαχρονικά έχει καταστήσει την πρακτική αυτή μόνιμη λύση για την υποστελέχωση των ΟΤΑ με αποτέλεσμα τόσο οι ετήσιοι και πολυετείς προγραμματισμοί προσλήψεων όσο και η ισχύουσα νομοθεσία να μην επιτρέπουν.

Ο Δήμος Καισαριανής είναι υποστελεχωμένος σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του και ούτε και να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από την πανδημία. Πάνω από όλα αυτό που πραγματικά πλέον διακυβεύεται είναι η εξασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος, το οποίο οφείλει να υπηρετεί ο Δήμος μας όπως και όλοι οι Δημοκρατικοί Θεσμοί και φορείς.

Προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός αυτός είναι απαραίτητο ο κάθε δήμος να είναι σε θέση να παρέχει τις υπηρεσίες που οφείλει στους πολίτες . Οι ελλείψεις αφορούν σε όλο τα φάσμα της λειτουργίας του Δήμου, στην καθαριότητα, στο πράσινο, στους παιδικούς σταθμούς, στην φύλαξη κ.λπ. και οι συνέπειες των ελλείψεων επιβαρύνουν κυρίως τους δημότες και τους κατοίκους της πόλης μας.

Ειδικότερα θα ήθελα να αναφερθώ στο σοβαρότατο πρόβλημα υποστελέχωσης που υφίσταται και στους πέντε (5) Παιδικούς- Βρεφικούς Σταθμούς που λειτουργούν στο δήμο μας και οι οποίοι φιλοξενούν σε σύνολο 300 παιδιά. Οι παιδικοί – βρεφικοί σταθμοί μέχρι αρχές του 2021 αποτελούσαν ΝΠΔΔ το οποίο καταργήθηκε (ΦΕΚ 1036 Β’/17.03.2021). Το προσωπικό μεταφέρθηκε στο Δήμο (ΦΕΚ 3643/ Β’/06.08.2021). Στο ΟΕΥ του Δήμου δεν είχαν προβλεφθεί θέσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών σε προσωπικό, έλλειψη την οποία σήμερα με την τροποποίηση του ΟΕΥ προσπαθούμε να καλύψουμε.

Δεδομένων των ανωτέρω, δεν κατέστη δυνατό για το έτος 2021 να πραγματοποιηθεί έγκαιρος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού για τις δομές αυτές. Επιπροσθέτως εντός του 2021, δύο (2) εργαζόμενες συνταξιοδοτήθηκαν και δύο (2) εργαζόμενες βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια λοχείας και ασθένειας.

Όλες οι ανωτέρω είναι βασικό προσωπικό του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ νηπιαγωγών και βρεφονηπιοκόμων. Οι εν λόγω δομές έχουν σήμερα Μόνιμο Προσωπικό και ΙΔΑΧ 46 άτομα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας απαιτούνται άλλα 28 άτομα ώστε να ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις του έργου τους.

Για το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε με την λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου μας για τους οποίους σας απεύθυνα επιστολή στις 22/10/2021 με την οποία δεδομένων των συνθηκών αναγκαστικά αιτήθηκα την παράταση δίμηνων συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ ορισμένου χρόνου (17) δεκαεπτά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη άμεσων και κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ο Δήμος για να αντιμετωπίσει την μεγάλη έλλειψη προσωπικού και την εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων, με την 161/21 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προέβη στην πρόσληψη 17 ατόμων ΙΔΟΧ 2 μηνών, τα οποία θα συνέδραμαν στο έργο του μόνιμου προσωπικού, δηλαδή από 01/09/2021 έως 31/10/2021. Για το διάστημα από 01/11/2021 μέχρι τέλους του Σχολικού Έτους είχε γίνει πρόβλεψη να τοποθετηθεί ίδιος αριθμός προσωπικού από το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας.

Το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας μέχρι 01/11/2021 δεν είχε ξεκινήσει και ο Δήμος προέβη με απόφαση της Ο.Ε. σε κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, παράταση των 2μηνων συμβάσεων. Μέχρι και σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση της Κοινωφελούς εργασίας ενώ παράλληλα στις 31/12 έληξε και η κατά παρέκκλιση παράταση των διμήνων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από το οποία γίνεται ξεκάθαρο πως ο Δήμος Καισαριανής δεν έχει πλέον επιλογές και πως μόνη αναγκαστική λύση είναι κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 αποφάσεις, ζητάμε ξανά από το Υπουργείο να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καισαριανής, να επιχορηγήσει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή της υπηρεσίας αυτής για τον Δήμο μας και έως ότου εξεύρουμε οριστική λύση στο πρόβλημα της στελέχωσης των βρεφικών σταθμών, να δώσει με νομοθετικές ρυθμίσεις την δυνατότητα στους Δήμους να επιτελέσουν τον σκοπό τους.

Ζητάμε επίσης την επίσπευση της προκήρυξης της Κοινωφελούς Εργασίας που για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια έχει καθυστερήσει τόσο. Θεωρούμε ότι το Δημόσιο Συμφέρον είναι αντικειμενικό και είναι υποχρέωση μας να το υπηρετήσουμε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

sex videos mark woods slowly slid his rod in latinas ass.
jav videos
phim sec granny mature enjoys riding and rimming.