Δήμος & Πολιτεία – Τεύχος 2 – Φεβρουάριος 2020

Κατεβάστε και δείτε από τον παρακάτω σύνδεσμο το φύλλο 2 της εφημερίδας Δήμος & Πολιτεία σε μορφή PDF:

ΤΕΥΧΟΣ 2 – Φεβρουάριος 2020