Σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας 11 εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.)

Δελτίο τύπου της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα (Δ.Ε.Α.Δ.Β. Α.Ε.) – κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (βλ. παρ.2 του αρ.10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου) – προχώρησε ήδη σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας 11 εργαζομένων της, οι οποίοι μάλιστα δεν δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ.
Την ώρα που ο Δήμος μας προσπαθεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης επιλέγει να πλήξει οικονομικά τους εργαζομένους και να αποδυναμώσει την κοινή προσπάθεια της πόλης μας.
Η Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα ζητά την πλήρη εφαρμογή των όσων προβλέπονται στη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ήτοι τη μετάταξη και απασχόληση των εν λόγω εργαζομένων – για όσο διαρκεί η πανδημία και τα σχετικά περιοριστικά μέτρα – σε Υπηρεσίες του Δήμου Βύρωνα (Κοινωνική Υπηρεσία, Υπηρεσία Καθαριότητας, Διοικητικές Υπηρεσίες κ.ο.κ.) προκειμένου να διασφαλιστεί τόσο η εργασιακή ομαλότητα όσο και η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας.
Στις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, η παρουσία όλων των εργαζομένων και η συνεισφορά τους στις δομές του Δήμου μας κρίνεται απαραίτητη και σημαντική.